Martijn Lier

Martijn Lier is bestuurslid met de portefeuille Opleidingen & Talentdevelopment binnen het Lokaal Netwerk Brainport Regio. Daarnaast is hij afgevaardigde van de Valkenswaardse VVD in het netwerkbestuur.

"In 2010 ben ik lid geworden van de VVD. Ik geloof namelijk in de algehele ontplooiing van het individu en een kleine maar krachtige overheid die de wet zal handhaven en in staat is om regelgeving te creƫren waardoor onze individuele vrijheden zo weinig mogelijk worden ingeperkt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wijzelf het beste in staat zijn om onze levens in vrij geweten en naar eigen inzicht vorm te geven.

Gemeenten, provincies en het Rijk moeten in mijn ogen duidelijke doelen stellen en afspraken nakomen. Ze moeten maatschappelijk afgewogen beslissingen nemen waarbij rechtvaardigheid en menswaardigheid voorop staan. Alleen op deze manier kan de overheid invulling geven aan het door u als kiezer gestelde vertrouwen. Zo verkrijgt de politiek meer geloofwaardigheid en verwerft ze uiteindelijk een groter draagvlak onder de bevolking.

Ik hoop dat we telkens op zoek gaan naar datgene wat ons als mensen verbindt en dat we vooral zullen proberen om weg te nemen wat ons verdeelt. Een vrije samenleving als de onze is per slot van rekening gebouwd op de universele normen en waarden van liefdadigheid, een tolerante zienswijze, de eerbied voor de mening van andersdenkenden en de erkenning van vrije meningsuiting."