Verhuizing van de Boodschappenmand in Valkenswaard

De Valkenswaardse VVD en Valkenswaard Vitaal vinden dat het pand aan de Geenhovensedreef niet gehuurd moet gaan worden. Dit om de volgende redenen:

De Valkenswaardse VVD en Valkenswaard Vitaal vinden dat het pand aan de Geenhovensedreef niet gehuurd moet gaan worden. Dit om de volgende redenen:

1.   De gemeente Valkenswaard moet, zoals zelf ook aangegeven, de regie nemen op het gebied van armoedebeleid. De mensen die hulp nodig hebben moeten geholpen worden. Niet alleen met voeding maar ook met het oppakken van een leven waarin zij onafhankelijk kunnen zijn !

2.   De huurprijs bedraagt 105 Euro per m2. Dat is veel te hoog. Er staan veel panden in Valkenswaard te huur waar een lagere huurprijs wordt betaald.

3.   De te huren oppervlakte bedraagt 541 m2. Waarvan 400 m2 is voorzien voor de Boodschappenmand. Dit is een te grote ruimte waardoor de huurprijs nog hoger is geworden. In het huurcontract wordt zelfs gemeld dat alleen de voedselbank in het pand gevestigd mag gaan worden…

4.   De Boodschappenmand heeft als primaire taakstelling het uitdelen van voedsel. Kleding, meubels en de andere artikelen die weggegeven maar ook verkocht worden moeten we niet in het nieuwe pand vestigen. Uit de jaarrekeningen van 2015 tot en met 2017 worden als inkomsten van de Boodschappenmand enkel donaties en subsidies aangegeven. De verkoopopbrengsten staan nergens in vermeld.

5.   Uit de jaarrekeningen blijkt ook dat de Boodschappenmand niet rond kan komen van de subsidies en donaties die zij ontvangen.

6.   De antwoorden op gestelde vragen mbt de Boodschappenmand zijn inconsistent. Zo wordt in de commissievergadering aangegeven dat alleen voedselpakketten uitgedeeld zullen gaan worden, terwijl in de antwoorden aan H&G staat dat de wens van de voedselbank is om ook de kledingbank voort te zetten. Ook het betoog van de heer van der Steen verwees naar het feit dat ze toch liever met alle activiteiten verder wilden gaan in het nieuwe pand.

7.   Andere antwoorden op vragen zijn ontwijkend of verkeerd gegeven.

8.   Bij het stellen van vragen over de Boodschappenmand is ons duidelijk geworden dat de gemeente tót het stellen van de vragen geen idee had hoeveel mensen er gebruik maken van de voedselbank. Men wist kennelijk niet eens dat er gezinnen buiten Valkenswaard hulp kregen. Pas na de vragen die door ons zijn gesteld is dit openbaar geworden.

9.   Valkenswaard betaald alle kosten van de Boodschappenmand, er vindt geen verrekening plaats met de betrokken gemeenten Heeze/Leende en Cranendonck

10. Nu worden cliënten aangemeld via Lumens, bewindvoerders, vluchtelingenwerk en thuiszorg. Bovendien mag de Boodschappenmand zelf bepalen of er aan gezinnen noodpakketten uitgereikt worden. Volgens de gemeente worden er ca 140 gezinnen door de Boodschappenmand geholpen. Op dit moment zijn dat 100 gezinnen uit Valkenswaard en 15 gezinnen uit Heeze/Leende en Cranendonck. Dan worden er kennelijk ca 25 pakketten gebruikt voor noodhulp.

11. In het jaaroverzicht 2016 van de Boodschappenmand wordt triomfantelijk melding gedaan van de start van het project  “Zonder traject, geen pakket”. In 2017 zou dit uitgebreid worden.  Echter blijkt dat het traject stop is gezet. Ook dit geeft aan dat de gemeente de regie moet pakken.

12. De14.000 Euro subsidie van de gemeente is vanaf 2016 aan de Boodschappenmand ter beschikking gesteld onder de voorwaarde van het traject “Zonder traject, geen pakket.” Nu dit traject kennelijk een stille dood is gestorven is de subsidie niet ingetrokken.

13.  Zoals op donderdag 4 oktober 2018 in de krant gelezen kon worden is de veel grotere voedselbank in Eindhoven gevestigd in een pand van de gemeente. De huurprijs is nog lager dan de huur voor de Geenhovensedreef. De voedselbank in Best is voor 15.000 Euro per jaar gevestigd  en Deurne, die vergeleken wordt met Valkenswaard, ontvangt 25.000 Euro subsidie en betaald daar alles van, zelfs de huur van het gemeentelijk pand. Wij zijn, zoals de wethouder aan gaf waarschijnlijk naast de huur ook nog een x-aantal duizenden Euro’s aan subsidie kwijt naast de 75.000 Euro huur per jaar!!

14.  Door Valkenswaard Vitaal werd op 4 oktober de optie-overeenkomst voor de nieuwe locatie opgevraagd. We waren overdonderd door het feit dat de verzonden optie-overeenkomst een huurovereenkomst bleek te zijn die was opgesteld op 1 juli 2018 !

15. In de huurovereenkomst werd aangegeven dat alleen de voedselbank gevestigd mocht worden in het gehuurde gedeelte, 541 m2!!, van het pand. Dit terwijl de wethouder aan gaf dat er gezocht werd naar aan het Sociaal Domein gelieerde onderdelen die gevestigd zouden gaan worden in de overgebleven 141 m2.

De Valkenswaardse VVD en Valkenswaard Vitaal hebben daarom de handen in een geslagen. De huisvesting kan en mag niet naar de Geenhovensedreef. Voor dit bedrag kunnen heel wat structurele zaken aangepakt worden om de armoedebestrijding goed op de rit te krijgen.

Verder is het de Valkenswaardse VVD een doorn in het oog dat op 14 juni door het college aangegeven werd dat ze gingen zoeken naar een geschikte locatie, terwijl op 1 jul 2018 een huurcontract is opgesteld. Op 22 augustus 2018 werden wij in kennis gesteld van een verhuizing van de Boodschappenmand naar de Geenhovensedreef. Pas op 14 september 2018 moesten de raadsleden uit de krant vernemen dat er een verhuizing plaats zou gaan vinden naar deze locatie.

Daarom verwees de Valkenswaardse VVD nogmaals naar onze motie van 14 juni 2018 waarin wij hadden gevraagd om naar een gemeentelijk object te zoeken van minimaal 150-200 m2. Deze ruimte diende dan eigendom te zijn van de gemeente zodat er geen langdurig contract afgesloten hoefde te worden en dus geen huurgelden betaald hoefde te worden. Deze motie werd door niemand ondersteund. Alle raadsleden wilde afwachten wat voor stappen het college zou nemen, ze wilden de opdracht “ruim houden”.  Dit terwijl we maar een half jaar de tijd hadden.  Nu wordt door de coalitiepartijen geroepen dat ze zich met de “rug tegen de muur gezet voelen”…. Dit hadden ze zelf kunnen voorkomen door alerter te reageren in dit voorjaar.

Begrijp ons heel goed. Onze motivatie om tegen het collegevoorstel te stemmen is gebaseerd op feiten en omstandigheden die door ons zijn geconstateerd tijdens onze zoektocht naar de beste oplossing voor de Voedselbank én de mensen die de hulp nodig hebben.  Wij zijn er ons zeker van bewust dat er mensen zijn die uit het diepst van hun hart hard gewerkt hebben en hun stinkende best hebben gedaan om mensen te helpen. Maar het beleid moet nu leidend gaan worden, zoals ook gesteld door de Adviesraad Sociaal Domein.


Sieka van Vlerken

VVD Valkenswaard