Nieuws

 • Betrek inwoners bij besluit vuurwerkverbod!

  Afgelopen donderdag werd door D66 Valkenswaard een motie vreemd ingediend waarin staat dat de partij (consumenten)vuurwerk wilt verbieden en wilt stoppen met het verlenen van vergunningen voor carbidschieten. In dit stuk lees je het standpunt van de lokale VVD Lees verder

 • Verdeeldheid en onbegrip over besteding van ongeveer 1,5 miljoen coronagelden

  Donderdag 24 november 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de overgebleven coronagelden. Nadat de raad in april het college heeft teruggestuurd met huiswerk en 350.000 euro voor urgente zaken boog de raad zich er opnieuw over. Opnieuw was er veel verdeeldheid over nut en noodzaak van de plannen wat resulteerde in onder andere vier belangrijke aanpassingsvoorstellen, waarvan we er twee uitlichten. Lees verder

 • Teleurstellende besluiten gemeente Valkenswaard

  In de gemeenteraad werden vorige week de plannen voor het komende jaar behandeld. Hoewel een tekort van geld deze keer niet aan de orde was, wordt het geld niet gebruikt voor de inwoners van Valkenswaard. Twee punten uitgelicht. Lees verder

 • Bijstandsuitkering: Zorg of Sociaal Vangnet?

  De bijstandsuitkering, een uitkering tot aan het sociaal minimum voor wanneer je even zelf niet genoeg inkomen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Maar zien we dit nog wel als een sociaal vangnet? Of zijn we het steeds meer als zorg gaan zien? Lees verder

 • Woningmarkt

  De woningmarkt in het hele land staat zoals bekend ernstig onder druk, de gemeente Valkenswaard vormt hier helaas geen uitzondering op. Voor de VVD is de richting duidelijk: Meer bouwen en minder onzinnige regels! Lees verder

 • Nieuw gemeentebestuur doet al greep uit spaarpot voordat ze starten

  Afgelopen woensdag heeft het nog aan te treden bestuur tijdens de raadsvergadering over Nota Kaders alvast een greep van ruim 2 miljoen uit de spaarpot gedaan. Lees verder

 • De jeugd krijgt ook de kans binnen VVD Valkenswaard

  Niek van Hout is op 30 juni 2022 geïnstalleerd als Raadslid Lees verder

 • Zijn landelijke verkiezingen belangrijker dan lokale verkiezingen?

  In de gemeente Valkenswaard gaat ruim 25% van de stemgerechtigden wél stemmen voor de Tweede Kamer maar niet voor de gemeenteraad. Onze boodschap is dan ook: Ga Stemmen! Zeker in deze tijd, waar we voor belangrijke keuzes staan. Lees verder

 • Even een stapje terug!

  Af en toe is het goed om even een stapje terug te doen. We moeten terughoudend zijn met grote projecten, focussen op de echte uitdagingen, aandacht hebben voor een efficiënte en effectieve gemeente-organisatie en onze spaarpot versterken. Lees verder

 • Win de woningmarkt terug!

  Dat de woningmarkt oververhit is in het hele land is bepaald geen geheim; onze gemeente vormt hier dan ook geen uitzondering op. Wij zijn dan ook van mening dat de gemeente zich sterk moet maken voor het recht om te wonen voor alle inwoners van Valkenswaard. Lees verder

 • Bereikbaarheid: zijn we op de goede weg?

  De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze kernen is van groot belang en infrastructuur speelt daarbij een voorname rol. De Valkenswaardse VVD vindt dat voldoende parkeermogelijkheden, een goede doorstroming en de bereikbaarheid van en naar voorzieningen belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Lees verder

 • De gemeente moet inbreng van haar inwoners beter faciliteren!

  De Valkenswaardse VVD is een groot voorstander van burgerparticipatie. Inwoners van onze gemeente beschikken over veel goede ideeën en initiatieven. Wij zijn van mening dat de gemeente alles op alles moet zetten om gebruik te maken van het potentieel van de inbreng van onze inwoners. Lees verder

 • Een wijkgebouw is een onmisbare voorziening in elke wijk!

  Ook in Valkenswaard heeft het gemeentebestuur zich voorgenomen om meer wijkgericht te gaan werken. Om wijkgericht werken nog meer én beter vorm te geven, is de VVD groot voorstander van een wijkgebouw in elke wijk, buurt en kern. Lees verder

 • Rechtmatigheid en Integriteit

  De VVD staat op het standpunt dat de gemeente zich strikt dient te houden aan wet- en regelgeving. Dat komt uiteindelijk de belanghebbende zoals bewoners, verenigingen en ondernemers ten goed Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022-2026

  Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma. De komende raadsperiode richt de VVD Valkenswaard zich, met name, op vijf belangrijke uitdagingen waar we als gemeente in gezamenlijkheid mee aan de slag moeten. Lees verder

 • Gerard Adams Lijsttrekker

  Gerard Adams is op 14 september 2021 door de VVD leden in Valkenswaard gekozen tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Deze zullen op 16 maart 2022 worden gehouden. Maar de campagne begint nu. Lees verder

 • Ondanks goed werk Team Scenario Eurocircuit: terug naar 2013

  Tijdens de raadsvergadering op 15 juli 2021 werd eindelijk het scenario Eurocircuit besproken. Een scenario, dat begin 2020 uit de hoge hoed kwam van het college. we hebben in deze vergadering besluiten genomen die op 23 april 2013 al waren genomen ! Dit heeft veel stress en onduidelijkheid opgeleverd voor de verenigingen op het Eurocircuit. We hopen dat er nu vaart gezet gaat worden in een zorgvuldige voorbereiding van het bestemmingsplan Eurocircuit. Lees verder

 • Jaarrekening 2020 en Kadernota 2022 – 2025: College krijgt een dikke onvoldoende.

  Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jl. werden twee, belangrijke, financiële stukken behandeld. En het was duidelijk dat de financiële positie van de Gemeente er niet beter op was geworden. Vanuit o.a. de VVD-fractie zijn (met hulp van de verschillende leden van de steunfractie} verschillende mogelijkheden voor bezuiniging aangegeven. Laten we hopen dat het College goed heeft geluisterd en komend najaar met een realistische begroting komt. Lees verder

 • Zorgwoningen in tuin monumentale villa De Berg

  Zorgwoningen in tuin monumentale villa De Berg: Voor het terrein van villa De Berg in Dommelen zijn plannen voor de bouw van zestien zorgappartementen. De villa zelf, nu nog notariskantoor, wordt verbouwd tot acht zorgappartementen. De plannen liggen ter beoordeling bij de welstands- en erfgoedcommissie van de gemeente Valkenswaard. Lees verder

 • Trots op Eurocircuit

  De VVD is trots op het Eurocircuit. De liefhebbers/hobbyisten van deze sporten moeten zich hier weer uit kunnen leven. Vroeger reden ze in de bossen of op landweggetjes hun hobby uit te voeren. Op het Eurocircuit werd dat op een veilige, overzichtelijke plaats mogelijk gemaakt. De VVD is voorstander van (conserverend) gebruik van het Eurocircuit, waarbij aan alle wet- en regelgevingen moet worden voldaan. Lees verder